lørdag, mars 23, 2019

Enter Title

Minimize

Nå har DU muligheten!
Støtt modellflyklubben sitt prosjekt med nytt anlegg på Kårvågmyrene.

Andelssalg i Hustadvika Modellflyklubb sin nye flystripe

Vi ”selger” nå andelsbrev til alle som ønsker å støtte klubben i dette prosjektet, prisen pr andel er satt til kr 500,-. Hvert andelsbrev har et unikt andelsnummer, og så snart din innbetaling er registrert vil du motta et nummerert andelsbrev som en bekreftelse og takk for din støtte. Hvem som har kjøpt andeler i flystripa vil bli fortløpende publisert på hjemmesiden.  Ønsker du ikke at ditt navn skal publiseres skrives det på innbetalingen.

Vi håper det er mange som vil være med på laget og kjøpe en eller flere andeler i flystripa!
For de som kjøper mer enn 1 andel vil klubben ha som målsetning å kjøpe tilbake de andelene i løpet av en 5 års periode.

Vi takker deg på forhånd for støtten, og er glad for å ha deg med på laget!

Hustadvika Modellflyklubb

(C)